OČKUJEME PROTI COVID19 PŘÍMO V ORDINACI – DĚTI OD 12 LET I DOSPĚLÉ

(DĚTI I U NÁS NEREGISTROVANÉ) – OBJEDNÁVEJTE SE NA TEL. 728 143 075

(Akutualizace 13.8.2021)

Vážení rodiče, dobrý den.

Velmi pozitivní zpráva.

 Od 1. 5. 2020 vláda schválila úhradu očkování  proti meningokokovým  invazivním onemocněním:

  1. Menigokok B: (vakcína Bexsero) pokud je očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku dítěte.(Týká se dětí narozených po 1. 11. 2019) 
  2. u smíšené vakcíny (meningokoky A,C,W,Y) je-li očkování provedeno jednou dávkou ve 2. roce života.Zahájené nejpozději do 24. měsíce věku. (Týká se dětí narozených po 1.5.2018)

Pro pacienty starší 6 měsíců a starší – zůstává úhrada na rodičích.

Pokud jste váhali z finančních důvodů, využijte této možnosti a chraťe své děti.

MUDr.Daniela Štorchová, 13.5.2020