Praktický lékař pro děti a dorost. S příjemným přístupem k dětem i rodičům.

Pediatr je dětský lékař specializující se na poskytování lékařské péče dětem a dospívajícím. Pediatr léčí akutní zdravotní problémy, ale má také významnou roli v poskytování preventivní zdravotní péče. Dětský lékař také poskytuje dětským pacientům vakcinaci a imunizaci podle národního programu povinných očkování.

Role pediatra je nenahraditelná pro zdravý vývoj dítěte. Dětský lékař pomáhá odhalovat a léčit negativní dopady spojené s vývojem a růstem dítěte (jako například syndromy ADHD nebo ADD, poruchy učení a další psychické a fyzické potíže.

MUDr. Daniela Štorchová – Dětská lékařka –  Pediatrická ordinace

Nabízíme následující rozsah služeb:

  • Individuální a zdvořilý přístup k dětským pacientům
  • Komplexní lékařskou péči, včetně preventivních prohlídek a ambulantní péče
  • Dobrovolné očkování proti dalším nemocem
  • Konzultaci a poradenství při výchovných problémech
  • Laktační poradenství